قیمت : ۱۵۰.۰۰۰ $ این موتور سیکلت که از اولین سری موتور می باشد یکی از گران
قیمت ترین موتور های تاریخ می باشد و جزو مجموعه های شخصی است که دارای دو سیلندر است.

موتور  سیکلت های لوکس و گران قیمت جهان 2017+تصاویر