قیمت اولیه: 16.490 دلار

این سری از یاماها یک سوپر موتورسیکلات واقعیست و حتی زمانی که تمام توانش را به کار می گیریم حتی بهتر هم می شود. دارای شاسی فوق العاده و موتوری خوش ساخت است.
ده موتور سیکلت برتر سال 2016